Update herinrichting

Samen met de BOV zet het Comité Biltstraat 3.0 zich in voor een herinrichting van de Biltstraat.

Rapport Schetsontwerp Biltstraat

Met trots presenteren we u het rapport Schetsontwerp Biltstraat: een combinatie van drie varianten. Op basis van de vele reacties die we van u hebben ontvangen, heeft Femke Visser van landschapsarchitect Feddes Olthof, een schets gemaakt met ideeën voor herinrichting van de Biltstraat. 

De Landschapsarchitect heeft alle argumenten, inbreng en meningen op de drie varianten bekeken en zoveel mogelijk verwerkt in het Schetsontwerp. Er ligt nu een mooi rapport voor de Biltstraat, klaar voor de toekomst. U vindt het rapport op  www.biltstraat.com/herinrichting

Status en Doelstelling rapport

We weten dat de Gemeente momenteel helaas nog geen prioriteit en budget heeft voor de herinrichting Biltstraat. Met onze rapportage “Wensen voor herinrichting”  brengen we de Biltstraat wel onder de aandacht bij politici. En onder het motto “samen stad maken” leveren wij een positieve bijdrage voor een nieuwe Biltstraat.

De gemeente Utrecht, die inbreng van de bevolking op prijs stelt, kunnen we hiermee informeren en wijzen op uw en onze wensen voor een mooie nieuwe straat.

Herinrichting 2022.

Dit Schetsontwerp wordt zo de komende tijd gebruikt om met gemeente en belanghebbenden te praten over een nieuwe Biltstraat. Veiliger, aantrekkelijker en beter bereikbaar. En een Biltstraat van deze tijd, waarbij er economische groei is en veel bezoek. 

De eerder aangekondigde bijeenkomst gaat niet door omdat op korte termijn nog geen invulling gegeven gaat worden door de gemeente Utrecht aan het schetsontwerp. Echter, aangezien we het belangrijk vinden om de verzamelde reacties terug te koppelen wordt het rapport integraal gedeeld.Zoals gezegd; het rapport Schetsontwerp Biltstraat treft u aan op de website www.biltstraat.com/herinrichting

Reacties op rapport. Post uw mening.
Wij stellen uw reactie en nieuwe inbreng en ideeën op het rapport nog steeds  zeer op prijs. Op deze manier hebben we een breed draagvlak en is er input van diverse kanten; Bewoners, bezoekers en ondernemers. 

Wilt u uw mening geven, zoekt u contact met ons of wilt u het rapport gebruiken? Stuur ons een e-mail: herinrichting@biltstraat.com